"Onze" penningmeester is onderscheiden!

Hierbij  een deel vd toespraak van burgemeester Haverkamp:

Geachte meneer Grob,
U bent jong begonnen met vrijwilligerswerk; op uw 15e. En het mooie: u bent er
nooit mee gestopt. Zo komt het dat zoveel verenigingen in Geesteren een
beroep op u deden en doen.

Al sinds de jaren ’80 bent u betrokken bij erve Kampboer, momenteel als
penningmeester. Een groot aantal activiteiten behoort tot uw takenlijst, zoals de
jaarrekening, de begroting, het kasboek, de subsidies en het kassasysteem.
Ook bent u het aanspreekpunt voor de schoffelploeg en de zorgcoöperatie.
Daarnaast helpt u mee met nagenoeg alle denkbare activiteiten bij Kampboer zoals
de wandeldriedaagse, de kerstmarkt, het carnaval en de toneelavonden. U bent
daardoor een verbindende factor tussen de verschillende Geesterse verenigingen en
Erve Kampboer.

Meneer Grob,
zoveel inzet voor inwoners, verenigingen en het dorpshuis van Geesteren verdient
zelfs de waardering van onze Koning. Het heeft zijne majesteit de Koning behaagd
u te benoemen tot Lid in de orde van Oranje Nassau. 

Delen

Over ons

Erve Kampboer is als dorpshuis niet meer weg te denken uit Geesteren. Dat is te zien aan het aantal vaste gebruikers. Als eerste waren daar de Schildersclub, de kaartclub, het Jongerenkoor (Carpe Diem) en de Peuterspeelzaal. Zij zijn gekomen en nooit meer weggegaan. Later kwamen daar de Dagopvang de Eeshof, Werelddansen, popkoor Ambiente, de Bridgeclub, Jeugdsoos, KPJ, K.B.O, Inloopochtend ouderen, beleggingsclub en de carnavalsvereniging De Papsleef’n bij.